مهمون این خونه میشی؟

دلم تنگ شدههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

نمی دونم چرا ولی تو میدونی بگو چرا؟

دلم شکسته میای مهمون دل  شکسته من بشی آخه شنیدم تو به دل شکسته ها نزدیکتری

ببخشین هیچ چیزی برای پذیرایی ندارم واسبابی  جز یک قلب گرفته و بغض نترکیده و دست لرزان و پای سست و آهی پر سوز وچشمانی شرمسار و صورتی زرد ندارم

مهمون این خونه می شی ؟

 

/ 0 نظر / 14 بازدید