عزیزترینم . همه وجودم.

همه وجودم و همه هستی ام

وقتی نگاه می کنم می بینم هیچ عشقی جز عشق تو ماندگار نیست  و همه اینا به قول خودت یک نشانه بود

ببین درست فهمیدم

مادرم دادی تا بفهمم کسی هست کورکورانه دوستم داشته باشه خواستی بفهمونی برای این تن خاکی ام که هرچقدر اشتباه کنی باز مهرمو ازت دریغ نمی کنم

پدرم دادی تا بفهمم کسی هست حامی و پشتیبانم باشه خواستی بفهمونی که هرجا کم آوردم ،پیشتم چه کم بیاری چه نیاری 

برادرم دادی تا بفهمم دوست داشتن پاک و خالص چطوریه خواستی بفهمونی تنهات نذاشتم

در بین اجتماع خلقم کردی تا بفهمم دوست داشتن غیر از خود ، دوری از خود خواهی و کبر و غرور 

دوری از تک بعدی شدن ، دوری از غیبت ، دوری از تهمت ، دوری از دروغ ، دروی از بخیل بودن ، دوری از تجسس ، دوری از هر آنچه که منو از تو جدا می کنه

دوری از هر آنچه که منو از من واقعی که در خلقتم فرمودی نفخت فیه من روحی  جدا می کنه و منو از اون روح واقعیم دورتر می کنه

الله من الله من  عاشقتممممممممممممممم قبل از اینکه از این عشق فقط خاکسترش بمونه منو از خود خویشتن رهام کن و پیش خودت ببر

عزیزترینم من کم آوردم من می ترسم از اینکه همه این امکانات رسیدن من به تو برعکس عمل کنه چون من بی لیاقتم  من بچه ای هستم که بلد نیست از اسباب بازیهاش که باعث رشد فکر و روحش می شه استفاده کنه

عزیزمممممممممممممممممممممممممممم رهایم کن از هر آنچه باعث رنجش توست

باعث دوری من از توست

رهایم کنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

/ 0 نظر / 10 بازدید