سلام

سلام

سلام بر شمایی که در دلت بارها گفتی من لیاقتش را باور ندارم چرا او ، حرفهایی که زده دروغه

یکماه گذشت بهتر نیست  قضاوت رو به خدا بسپارین

سلام

سلام بر شمایی که بارها گفتین من از بهترین دوستانتان هستم

سلام بر شمایی که برام نوشتید اگر من برای دنیا یک نفر باشم ولی برای شما دنیایم

سلام بر شمایی که شب و روزتون رو به فکر انتقام گرفتن از من هستین

سلام برشمایی که شب و روز برام دعا می کنین

سلام بر شمایی که در سخت ترین لحظه اسباب خیر شدین

سلام بر شمایی که به رویم خندیدو پشت سرم بد گفتین

سلام بر شمایی که با من ارتباط دارین تا بیشتر برام مشکل درست کنین

سلام برشمایی با من ارتباط دارین تا از مشکلاتم کم کنید

سلام بر  شما  قاضیان درون خود

سلام بر شمایی که جسورید

جسور= برای تجسس در زندگی افراد و گفتن پشت سرشان

جسور= برای مخلص شدن

دوست عزیز دیگه بس کن من اینقدر ها ارزش ندارم که منتظری اثبات کنی گفته هام دروغه و مجازاتم کنی بسپار به خدا

والسلام

/ 0 نظر / 14 بازدید